اوسطی نماینده مجلس شورای اسلامی:سجادی در برنامه های ورزشی اش برای مربیان اشتغالزایی ایجاد کرده است

به گزارش پایگاه خبری لسان به نقل از خبرنگار پارلمانی یاران امروز پرویز اوسطی نماینده مردم…

رئیس کمیته دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی: سجادی برای طرح های ورزشی نیمه تمام، برنامه دارد

به گزارش لسان خبری به نقل از خبرنگار پارلمانی یاران امروز علیرضا شهبازی نماینده مردم نهاوند…

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی:سجادی جان تازه ای به ورزش خواهد داد

به گزارش پایگاه خبری لسان به نقل از روزنامه سراسری یاران امروز، دکتر شهریار حیدری گفت؛ خوشبختانه اکثریت…

زارع نماینده اباده در مجلس ؛ سجادی ورزش را متحول می کند به گزارش پایگاه خبری لسان…

سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی: سجادی می تواند تغییرات بنیادی واساسی ایجاد کند

به گزارش پایگاه خبری لسان به نقل از خبرنگار پارلمانی یاران امروز ، دکتر علی رضایی نماینده…